เกี่ยวกับเรา

“เล่นเปลี่ยนโลก”

เมื่อเด็กได้เล่น โลกภายในของเด็กจะเปลี่ยน เกิดความสุข จินตนาการเชื่อมโยงปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอกอย่างไร้ขอบเขต ก้าวข้ามพรหมแดนความแตกต่าง ก่อเกิดความรักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน รู้สึกมั่นคง และออกแบบสังคมเล็กๆที่เป็นความสุขด้วย ตัวเอง เป็นพื้นฐานสู่การสร้างโลกที่เป็นสุขในอนาคต “เล่นเปลี่ยนโลก”