เล่นฝ่าวิกฤติโควิด-19

Chat less Play more เราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิดไปด้วยกันChat less Play more เล่นสานสัมพันธ์ครอบครัว🥳

วันที่ต้องหยุดอยู่บ้านเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว ได้ใกล้ชิดกับลูก👨‍👩‍👧‍👦เริ่มต้นง่ายๆด้วยการให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพ่อแม่ เพียงแค่คุณหยุดChat และแบ่งเวลามาเล่นกับลูกๆ เช่นชวนลูกทำอาหารเช้า ชวนลูกๆทำสมุดภาพ เปลี่ยนมุมในบ้านให้เป็นพื้นที่เล่นสร้างสรรค์

#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข  #พากันเล่นทำไม #เล่นเปลี่ยนโลก #เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก #letsplaymore


Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.