-เล่นเปลี่ยนโลก-

กิจกรรมการอบรมแนวคิดเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก -เล่นเปลี่ยนโลก-

“สนุกมากเลย มีความสุขจัง ต่อเวลาได้ไหม นี่ไม่ใช่แค่เด็กนะที่ต้องการการเล่น…ผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องการการเล่นเหมือนกัน ” แกนนำผู้ปกครองสูงวัยท่านหนึ่งกล่าวพร้อมหัวเราะเสียงดัง ระหว่างกระบวนการทำของเล่นการสิ่งของรอบตัว

วันที่ 23-25 มิ.ย. 2563 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
ได้มีโอกาสอบรมขยายแนวคิดเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก -เล่นเปลี่ยนโลก- ให้แกนนำผู้ปกครอง ครู เยาวชน 3 ตำบลในจังหวัดยะลา ของกลุ่มลูกเหรียง ซึ่งได้แรงบันดาลใจเรื่องการเล่นจากเพจ Let’s play more โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.)

การอบรมในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ 3 ตำบลในจังหวัดยะลา มีพื้นที่เล่นอิสระเพิ่มขึ้น

“เด็กทุกคนต้องได้เล่น”

ขอบคุณภาพจากกลุ่มลูกเหรียง


Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.