พลังดีๆจาก Play Worker

“การเล่นเป็นเสมือนการเยียวยาความสิ้นหวังของโลก”

พลังดีๆ จากครูนิ้ง กัญญาวีร์ ฟักทอง ส่งต่อให้แก่เพื่อนๆ Play Worker
.
ท่ามกลางวิกฤติต่างๆที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่ อาจฉุดรั้งพลังใจเราไปบ้าง แต่ทุกครั้งที่ลงพื้นที่หย่อมบ้านชวนเด็กๆเล่น เราจะเห็นพลังความสดใส เห็นความหวัง มีความหวังเสมอเพราะแนวคิดเรื่องการเล่นอิสระ แนวคิดการเป็นPlay Worker ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นเราสู่รุ่นลูกๆ สู่ชุมชน
.
การเล่นเปลี่ยนโลกเสมอ ทั้งโลกภายในหรือจิตใจนั่นเอง แผ่กระจายไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกภายนอก

ขอบคุณเวทีถอดบทเรียน:เสริมพลังPlay Worker

เล่นเปลี่ยนโลก #playworker #letsplaymore #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #พื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก #learningspace #พากันเล่นที่ไหน #พากันเล่นอะไร #พากันเล่น(กับใคร) #พากันเล่นทำไม


Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.