เล่นแบบนี้ ดีต่อเด็กอย่างไร

🧶เล่นแบบนี้ ดีต่อเด็กอย่างไร🧶

มาดูกันว่าการเล่นแต่ละอย่างช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างไรบ้าง.

🧶เล่นบทบาทสมมติ : ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม กล้าแสดงออก ได้ฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ มือ นิ้วมือ และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ แขน ขา และลำตัว

🧶เล่นปั้นดินน้ำมัน : ได้พัฒนาประสาทสัมผัส ส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือและนิ้ว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียน

🧶เล่นร้อยกระดุมหรือลูกปัด : ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ แขน ขา และลำตัว ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในการหยิบกระดุมหรือลูกปัดมาร้อยกับเชือก ฝึกการทำงานประสานกันของมือและสายตา ฝึกการแยกสี มีสมาธิจดจ่อ

🧶เล่นดิน เล่นทราย เล่นน้ำ : ได้วิ่ง ได้กระโดด ได้ฝึกประสาทสัมผัสด้านต่างๆ จากการได้สัมผัสธรรมชาติ ได้ผ่อนคลาย ลดความเครียด

🧶เล่นกับธรรมชาติ สำรวจต้นไม้ ดอกไม้ : ได้พัฒนาประสาทสัมผัส จากการเห็น หยิบจับ ดมกลิ่น เรียนรู้ภาษาและคำศัพท์จากชื่อต้นไม้และดอกไม้

🧶เล่นต่อบล็อก : ได้เรียนรู้เรื่องสี การแยกสี รูปทรง ขนาด ผิวสัมผัสของวัสดุ ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกวางแผนและแก้ไขปัญหา

🧶เล่นทำอาหาร : ได้พัฒนาประสาทสัมผัสทุกส่วนจากการเห็น หยิบจับ ดมกลิ่น และชิมรส ได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อ สนุกสนาน ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ได้เรียนรู้คำศัพท์ผัก ผลไม้ และอุปกรณ์ในครัว ฝึกการชั่ง ตวง วัด เกิดความภูมิใจที่ได้ลงมือทำ

อย่างไรก็ตามทุกการเล่นล้วนมีประโยชน์สำหรับเด็ก แต่หัวใจสำคัญของการเล่นคือ “การได้เล่นอย่างอิสระ” ไม่คาดหวัง ไม่ห้าม ไม่บังคับ ให้เด็กได้มีความสุขจากการเล่น

#เล่นเปลี่ยนโลก#เล่นอิสระ#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข#playworker#freeplay


Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.