Author: LETSPLAYMORT

ตัวอย่างการเล่น ช่วงที่ต้องอยู่บ้าน

เล่นฝ่าวิกฤติ โควิด-19 —————————– —————————– —————————– —————————– —————————– #เล่นเปลี่ยนโลก#เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก#letsplaymore #30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข #พากันเล่นที่ไหน #เล่นอิสระ...

สสย. จัดอบรม Loose Parts Play “เล่นใหญ่ ไปไหน” ให้กับเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Loose Parts Play “เล่นใหญ่ ไปไหน” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ รร. เขาใหญ่ ลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้กับเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กลุ่มไม้ขีดไฟ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง กลุ่ม...

วันดีเดย์กรมอนามัย สธ.ประกาศขับเคลื่อนโครงการ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ตั้งเป้าปี 2564 สร้างต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกครอบคลุม 77 จังหวัด เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวคิดให้กับผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เห็นความสำคัญของการเล่นอิสระของเด็ก ทั้งนี้กรมอนามัยได้เปิดตัว “ คู่มือ ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) เด็กได้เล่นเปลี่ยนโลก”ด้วย ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข...

“โคราช Free Play ส่งเสริม Play Work การเล่นอิสระเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก”

ภาคีเครือข่ายโคราชยิ้ม เดินหน้าส่งเสริมพื้นที่และการเล่นอิสระเพื่อพัฒนาเด็ก ผ่านโครงการ “โคราช Free Play ส่งเสริม Play Work การเล่นอิสระเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก” เครือข่ายโคราชยิ้ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ TK ศูนย์การเรียนรู้นครราชสีมา เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมจัดกิจกรรมโคราชเดิ่นยิ้มชวน … มาเล่นกันเถอะ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ “โคราช Free Play ส่งเสริม...

การเล่นอิสระและกิจกรรมกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย

เด็กทุกวัยต้องการการเล่นอิสระ แต่ละวัยมีความต้องการ ความชอบในการเล่นที่แตกต่างกัน  อายุ 0 – 2 ปี มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและประสาทสัมผัสทั้ง 5 อายุ 3 – 6 ปี กล้ามเนื้อเจริญเติบโตมากขึ้น  มีพลังมากมาย  อยากรู้อยากเห็น อายุ 7 – 12 ปี ชอบแข่งขัน ชอบคิด ...

เล่นเพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข

คู่มือแนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก #เล่นเปลี่ยนโลก #เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก #letsplaymore #30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข #พากันเล่นทำไม...

เล่นฝ่าวิกฤติโควิด-19

Chat less Play more เราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิดไปด้วยกันChat less Play more เล่นสานสัมพันธ์ครอบครัว วันที่ต้องหยุดอยู่บ้านเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว ได้ใกล้ชิดกับลูกเริ่มต้นง่ายๆด้วยการให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพ่อแม่ เพียงแค่คุณหยุดChat และแบ่งเวลามาเล่นกับลูกๆ เช่นชวนลูกทำอาหารเช้า ชวนลูกๆทำสมุดภาพ เปลี่ยนมุมในบ้านให้เป็นพื้นที่เล่นสร้างสรรค์ #30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข  #พากันเล่นทำไม #เล่นเปลี่ยนโลก #เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก #letsplaymore...

ให้เด็กเล่นอิสระ

เพราะการเล่นอิสระเกิดจากความต้องการภายในของเด็ก ได้ออกแบบ กฎ กติกา หรือรูปแบบ และขอบเขตการเล่นด้วยตัวเอง เล่นอิสระกับอะไรได้บ้าง ? เล่นอิสระแล้วเด็กจะได้รับประโยชน์อย่างไร ? #เล่นเปลี่ยนโลก #เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก #letsplaymore #30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข #พากันเล่นทำไม...

Play & Activity @home

ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เด็กๆ ออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนไม่ได้ เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก กลุ่ม#โคราชเดิ่นยิ้ม มีไอเดียส่งของเล่นถึงหน้าบ้านให้เด็กๆได้เล่นสานสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแทน โดยมีของเล่น 5 อย่าง ให้เด็กๆได้ลองประดิษฐ์เล่น ดังนี้ ตุ๊กตาถุงกระดาษ อุปกรณ์1.กระดาษสำหรับวาดภาพตัวการ์ตูน2.สี3.กรรไกร4.ถุงกระดาษ5.กาว กังหันลมปันยิ้ม อุปกรณ์1.กระดาษ2.สี3.กรรไกร4.เข็มหมุด5.ลูกปัด6.ลวด7.หลอด8.ไม้ ว่าวอีลุ้มหรรษา อุปกรณ์1.กระดาษว่าว2.ไม้สำหรับทำโครงว่าว3.กรรไกร4.กาว5.เชือก6.กระดาษสีสำหรับตกแต่ง หน้ากากแฟนซี อุปกรณ์1.กระดาษสำหรับวาดหน้ากาก2.สี3.กรรไกร4.ยางวง รถกระป๋องโบราณ อุปกรณ์1.กระป๋อง2.ตะเกียบ3.ไม้ไผ่4.ยางวง 5.มีด #เล่นเปลี่ยนโลก#เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก#letsplaymore #30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข #พากันเล่นที่ไหน...

-เล่นเปลี่ยนโลก-

กิจกรรมการอบรมแนวคิดเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก -เล่นเปลี่ยนโลก- “สนุกมากเลย มีความสุขจัง ต่อเวลาได้ไหม นี่ไม่ใช่แค่เด็กนะที่ต้องการการเล่น…ผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องการการเล่นเหมือนกัน ” แกนนำผู้ปกครองสูงวัยท่านหนึ่งกล่าวพร้อมหัวเราะเสียงดัง ระหว่างกระบวนการทำของเล่นการสิ่งของรอบตัว วันที่ 23-25 มิ.ย. 2563 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้มีโอกาสอบรมขยายแนวคิดเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก -เล่นเปลี่ยนโลก- ให้แกนนำผู้ปกครอง ครู เยาวชน 3 ตำบลในจังหวัดยะลา ของกลุ่มลูกเหรียง ซึ่งได้แรงบันดาลใจเรื่องการเล่นจากเพจ Let’s...