Category: ข่าวสาร

งาน Play Day วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก

วันที่ 21-22  กันยายน 2562  ณ ลานอเวนิว โซน A MBKCenter  เขตปทุมวัน  กทม. เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะ ส่งเสริมการเล่นอิสระในประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สร้างความตระหนักเข้าใจเรื่องเล่น และตัวอย่างการเล่นที่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ สามารถนำไปประยุกต์ จัดมุมเล่นในพา  พาลูกเล่น  เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระมากขึ้น โดยจัดเป็นรูปแบบการการแถลงข่าว  การขับเคลื่อนส่งเสริมการเล่นอิสระในประเทศไทย  เปิดวันเล่นสำหรับเด็ก ( Play Day ...

เครือข่ายการเล่นผนึกกำลัง ขยายแนวคิดการเล่นอิสระ แนะพ่อแม่ควรให้โอกาสลูกได้เล่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับเครือข่ายการเล่นทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข สาธารณสุขศูนย์ 5 สำนักงานเขตปทุมวัน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) กลุ่มไม้ขีดไฟ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา(มยพ.)  เครือข่ายครูมหัศจรรย์   We Are Happy  มูลนิธิเมล็ดฝัน และเครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม...

สสย. จัดอบรม Loose Parts Play “เล่นใหญ่ ไปไหน” ให้กับเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Loose Parts Play “เล่นใหญ่ ไปไหน” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ รร. เขาใหญ่ ลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้กับเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กลุ่มไม้ขีดไฟ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง กลุ่ม...

วันดีเดย์กรมอนามัย สธ.ประกาศขับเคลื่อนโครงการ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ตั้งเป้าปี 2564 สร้างต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกครอบคลุม 77 จังหวัด เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวคิดให้กับผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เห็นความสำคัญของการเล่นอิสระของเด็ก ทั้งนี้กรมอนามัยได้เปิดตัว “ คู่มือ ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) เด็กได้เล่นเปลี่ยนโลก”ด้วย ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข...

“โคราช Free Play ส่งเสริม Play Work การเล่นอิสระเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก”

ภาคีเครือข่ายโคราชยิ้ม เดินหน้าส่งเสริมพื้นที่และการเล่นอิสระเพื่อพัฒนาเด็ก ผ่านโครงการ “โคราช Free Play ส่งเสริม Play Work การเล่นอิสระเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก” เครือข่ายโคราชยิ้ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ TK ศูนย์การเรียนรู้นครราชสีมา เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมจัดกิจกรรมโคราชเดิ่นยิ้มชวน … มาเล่นกันเถอะ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ “โคราช Free Play ส่งเสริม...

Play & Activity @home

ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เด็กๆ ออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนไม่ได้ เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก กลุ่ม#โคราชเดิ่นยิ้ม มีไอเดียส่งของเล่นถึงหน้าบ้านให้เด็กๆได้เล่นสานสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแทน โดยมีของเล่น 5 อย่าง ให้เด็กๆได้ลองประดิษฐ์เล่น ดังนี้ ตุ๊กตาถุงกระดาษ อุปกรณ์1.กระดาษสำหรับวาดภาพตัวการ์ตูน2.สี3.กรรไกร4.ถุงกระดาษ5.กาว กังหันลมปันยิ้ม อุปกรณ์1.กระดาษ2.สี3.กรรไกร4.เข็มหมุด5.ลูกปัด6.ลวด7.หลอด8.ไม้ ว่าวอีลุ้มหรรษา อุปกรณ์1.กระดาษว่าว2.ไม้สำหรับทำโครงว่าว3.กรรไกร4.กาว5.เชือก6.กระดาษสีสำหรับตกแต่ง หน้ากากแฟนซี อุปกรณ์1.กระดาษสำหรับวาดหน้ากาก2.สี3.กรรไกร4.ยางวง รถกระป๋องโบราณ อุปกรณ์1.กระป๋อง2.ตะเกียบ3.ไม้ไผ่4.ยางวง 5.มีด #เล่นเปลี่ยนโลก#เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก#letsplaymore #30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข #พากันเล่นที่ไหน...

-เล่นเปลี่ยนโลก-

กิจกรรมการอบรมแนวคิดเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก -เล่นเปลี่ยนโลก- “สนุกมากเลย มีความสุขจัง ต่อเวลาได้ไหม นี่ไม่ใช่แค่เด็กนะที่ต้องการการเล่น…ผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องการการเล่นเหมือนกัน ” แกนนำผู้ปกครองสูงวัยท่านหนึ่งกล่าวพร้อมหัวเราะเสียงดัง ระหว่างกระบวนการทำของเล่นการสิ่งของรอบตัว วันที่ 23-25 มิ.ย. 2563 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้มีโอกาสอบรมขยายแนวคิดเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก -เล่นเปลี่ยนโลก- ให้แกนนำผู้ปกครอง ครู เยาวชน 3 ตำบลในจังหวัดยะลา ของกลุ่มลูกเหรียง ซึ่งได้แรงบันดาลใจเรื่องการเล่นจากเพจ Let’s...