Category: อินโฟกราฟิก

3 ต้อง 2 ไม่ คาถาลดเวลาหน้าจอ

ลดเวลาหน้าจอลูกด้วยการเล่นอิสระและสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว .3ต้อง ต้องมีโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย เช่น เล่นอิสระ ทำงานบ้าน ทำงานอดิเรกกับผู้ปกครอง ต้องกำหนดเวลาในการใช้หน้าจอที่ชัดเจน ต้องเล่นกับลูกหรืออยู่กับลูกเวลาใช้งานหน้าจอ เพื่อคอยสังเกตการใช้สื่อของลูกและให้คำแนะนำ 2ไม่ ไม่ใช้เวลาครอบครัวไปเล่นหน้าจอ เช่น เวลากินข้าว เวลาทำกิจกกรรมนอกบ้ายร่วมกัน ไม่เป็นตัวอย่างทางลบให้ลูก เช่น ใช้เวลาอยู่หน้าจอนานเกินจำเป็น เล่นเกมส์หรือดูสื่อที่รุนแรงให้เด็กเห็น . ชวนเด็กๆเล่นอิสระดึงเวลาออกจากหน้าจอมาเจอหน้าจริง ด้วยการชวนเด็กเล่นอิสระ ให้เวลาคุณภาพของครอบครัวอย่างน้อยวันละ 30 นาที...

ทำไมการเล่นกับ Loose Parts ถึงถูกใจเด็ก

เพราะการเล่นกับลูสพาร์ท เป็นการเล่นที่เด็กไม่ต้องทำตามคำสั่ง แต่เป็นการเล่นอะไรก็ได้ที่ไร้ขอบเขต สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เช่น ป่า ทุ่งนา หาดทรายล้วนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนที่หลากหลาย ทำให้เกิดโอกาสในการเล่นที่มากชึ้น มากกว่าสนามเด็กเล่นหรือพื้นที่เล่นสำเร็จรูป . เมื่อเด็ก เล่นในพื้นที่ใดหรือเล่นกับสิ่งของต่างๆ แต่ละคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือคาดการไว้ เด็กๆจะมองว่าสิ่งของนั้นหรือพื้นที่นั้นทำอะไรได้บ้าง เป็นอะไรได้บ้าง . การเล่นกับ Loose Parts เป็นการเล่นที่ได้ประโยชน์เกินความคาดหมายนั่นเอง . ผู้ใหญ่ส่งเสริมให้เกิดการเล่นลูสพาร์ทได้ด้วยความเข้าใจ ให้อิสระ...

เล่นแบบนี้ ดีต่อเด็กอย่างไร

เล่นแบบนี้ ดีต่อเด็กอย่างไร มาดูกันว่าการเล่นแต่ละอย่างช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างไรบ้าง. เล่นบทบาทสมมติ : ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม กล้าแสดงออก ได้ฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ มือ นิ้วมือ และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ แขน ขา และลำตัว เล่นปั้นดินน้ำมัน : ได้พัฒนาประสาทสัมผัส ส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือและนิ้ว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียน เล่นร้อยกระดุมหรือลูกปัด : ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่...

4 พฤติกรรมการเล่นของเด็กบอกอะไรเราบ้าง

เด็กแต่ละคนจะมีวิธีเล่น โดยพัฒนามาจากขั้นตอนการเล่น ซึ่งเรียกว่า “พฤติกรรมการเล่น” การเล่นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและความพร้อมของเด็ก ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมการเล่นของเด็กได้ 4 แบบ เล่นสำรวจ เด็กกำลังฝึกใช้ประสาทสัมผัส เล่นลอกเลียนแบบ เด็กๆกำลังเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เล่นทดสอบ เด็กกำลังฝึกใช้เหตุผล เล่นสร้าง เด็กกำลังโชว์ความถนัด...

คู่มือส่งเสริมการเล่นของเด็กในช่วงวิกฤต

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าและการรับมือของภาครัฐส่งผลกระทบอย่างมากกับเด็กๆ ทั่วโลก ข้อมูลจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้ระบุไว้ว่า สิทธิในการเล่นคือหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของเด็กการส่งเสริมสิทธิในการเล่นของเด็กมีความสําคัญมากในช่วงเวลานี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงพัฒนาคู่มือที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลเด็กๆ ได้นําไปใช้ส่งเสริมการเล่นของเด็กในช่วงเวลาวิกฤต 1.ความสําคัญของการเล่นในช่วงวิกฤต การเล่นนันช่วยให้เด็กๆ มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึงในชีวิตประจําวันของการมีวัยเด็กที่มีความสุข แม้ในวิกฤตการณ์เช่นการระบาดของโคโรนาไวรัสทีเรากําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ การเล่นก็ยังคงมีบทบาทสําคัญ ที่คอยช่วยให้เด็กๆ จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้และช่วยพยุงความรู้สึกของพวกเขาว่าทุกอย่างเป็นปกติได้ 2.การส่งเสริมการเล่นของเด็กๆในช่วงวิกฤต เด็กๆ เล่นอยู่แล้วตามธรรมชาติ สิ่งสําคัญที่สุดที่เราสามารถส่งเสริมพวกเขาได้ก็คือ จัดให้มีพื้นที่และเวลาสําหรับเล่นได้ทุกวันและมีทัศนคติทีเปิดกว้างพร้อมที่จะเข้าใจ เพราะเมื่อเวลาที่เด็กๆ เห็นเรามีความสุขตอนเขาเล่น ความสนุกในการเล่นก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ตัวอย่างของวิธีการส่งเสริมการเล่นของเด็ก โดยไม่ชี้นําหรือแทรกแซง...

EF 9 ทักษะนี้สำคัญ

ทักษะสมอง EF (Executive Functions) คือ ชุดกระบวนการคิด ที่ทำงานในสมองส่วนหน้าของเรา ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตเข้ากับปัจจุบัน ทำให้รู้สึกยั้งคิดยั้งใจ ชะลอความอยาก กำกับพฤติกรรมและอารมณ์ของเราได้ ช่วยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา วางแผนบริหารจัดการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ทักษะสมอง EF ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ • ทักษะการจำเพื่อใช้งาน (Working...

Loose Parts Play

เล่น Loose Parts ที่บ้าน Loose Parts คือสิ่งที่เคลื่อนย้ายไปมา ต่อได้ ถอดได้ ออกแบบได้หลายวิธี ไม่มีทิศทางการเล่นที่เฉพาะเจาะจง สมัยก่อนช่วงวัยเด็กหรือลองคิดถึงตอนที่เรายังเด็ก พบว่าเด็กๆ จะเล่นอิสระกับสิ่งของที่อยู่ในวิถีชีวิต ตามบริทของท้องถิ่น  เล่นกับทั้งธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ขยะสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ของที่มีอยู่ในครัวเรือน  “ ทุกสิ่งอย่างคือของเล่น ”   เพราะของเล่นสำเร็จรูปส่วนใหญ่มีราคาแพง เด็กๆเข้าไม่ถึง...

การเล่นอิสระและกิจกรรมกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย

เด็กทุกวัยต้องการการเล่นอิสระ แต่ละวัยมีความต้องการ ความชอบในการเล่นที่แตกต่างกัน  อายุ 0 – 2 ปี มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและประสาทสัมผัสทั้ง 5 อายุ 3 – 6 ปี กล้ามเนื้อเจริญเติบโตมากขึ้น  มีพลังมากมาย  อยากรู้อยากเห็น อายุ 7 – 12 ปี ชอบแข่งขัน ชอบคิด ...